Effectief Communiceren

Wie communicatief vaardig is gaat gemakkelijk met mensen om en weet snel (nieuwe) contacten te leggen. De communicatief vaardige mens is in staat zijn of haar gevoelens en gedachten goed onder woorden te brengen, weet te luisteren naar anderen en is in staat om gevoelens eerlijk en overtuigend uit te drukken. Goede communicatie is voor mens en bedrijf een voorwaarde, want de communicatie heeft een enorme invloed op het welslagen van een onderneming.

Communiceren kun je leren. Tijdens deze training nemen we je mee op een reis door het communicatieproces. Het accent daarbij ligt op het aanleren c.q. verbeteren van een aantal communicatieve basisvaardigheden. Dit zijn onder meer: bewust en begrijpelijk communiceren, het juiste communicatiemiddel inzetten, waarnemen en interpreteren, actief luisteren en vragen stellen, de verschillende niveaus in communicatie en de diverse communicatie aspecten.

Voor wie?

Voor eenieder die beter wil communiceren

Uw Leerresultaat

Na afloop van deze training:

 • Heeft u inzicht verworven in het communicatieproces
 • Heeft u inzicht gekregen in de diverse communicatieaspecten
 • Bent u in staat op een juiste wijze te coderen en te decoderen
 • Bent u in staat de juiste vragen te stellen
 • Heeft u geleerd om actief te luisteren en door te vragen
 • Bent u in staat in te haken op de verschillende niveaus van communicatie

Programma

 • Hoe communiceer ik?
 • Hoe en waarom communiceren anderen?
 • Hoe verloopt het communicatieproces (ABC van communicatie)
 • Hoe stel ik de juiste vragen?
 • Hoe luister ik actief en vraag ik geïnteresseerd door?
 • Wanneer gebruik ik welk niveau van communicatie?
Trainingsdata Plaats
26 november 2019 Utrecht of Incompany
Code: ECOM
Prijs: €  495,00 excl. BTW
Examenkosten: nvt
Groepsomvang: maximaal 12 deelnemers
Duur: 1 dag